Kicki Aldrin – ansvarig för stora givare hos Stockholms Stadsmission:

”Certified Fundraiser” blev ett enormt lyft för mig!

Det är stor skillnad mellan insamlingskommunikation och marknadsföring. Målgruppen givare har extremt höga förväntningar på personligt tilltal och relationsbygge. Och här finns det viktiga teorier och tekniker att lära sig.

Kicki Aldrin. Foto: Malin Ekelund
Kicki Aldrin. Foto: Malin Ekelund

Det säger Kicki Aldrin som själv har stor kunskap om båda delar. Med mångårig erfarenhet av kommunikation och marknadsföring i den grafiska branschen arbetar hon idag som ansvarig för stora givare hos Stockholms Stadsmission. Hon har tidigare även varit insamlingschef på Alzheimerfonden och Reumatikerförbundet.
– När du jobbar med insamlingskommunikation hos en organisation skall du vara relationsskapande med gåvogivarna, samtidigt som du har själva målgruppen för organisationens verksamhet att tänka på, säger Kicki Aldrin. Båda grupperna är oerhört viktiga och har höga förväntningar på att du skall se just dem och deras behov av personlig kommunikation.

Viktig fortbildning
Kicki Aldrin gick utbildningen Certified Fundraiser efter att hon jobbat ett tag med insamling på Reumatikerförbundet.

Det blev ett enormt lyft för mig! Jag fick lära mig teorin, fick koll på mängder av bra litteratur och jag fick tips på hur jag kunde utvecklas som insamlare.

– Det finns tekniker för insamling och det är viktigt att kunna dem. Sätten att samla in gåvor varierar och det är viktigt att du kan använda dem rätt i just din organisation och kopplat till ditt specifika varumärke.
-Det allra bästa med utbildningen var dock att man direkt fick omsätta sina nya teoretiska kunskaper i praktiken, fortsätter Kicki Aldrin. När jag gick utbildningen gjorde vi en nulägesanalys som projektarbete. Den kunde jag och andra sedan använda i vårt dagliga arbete.

Höjde statusen på insamling
När Kicki Aldrin gick utbildningen arbetade hon på Reumatikerförbundet som är en stor medlemsorganisation men där insamlingsverksamheten var förhållandevis liten.
– Att jag gick utbildningen höjde statusen på insamlingen i hela organisationen, säger hon. Jag fick en större trygghet i min roll och vår ordförande och generalsekreterare kände stor stolthet över både mig och insamlingsarbetet. Och nu kunde man på allvar diskutera nyrekrytering av givare, konvertering, CRM-system och andra teman som är helt avgörande för insamlingen, men som inte alltid har en självklar plats i samtalet i verksamhetsstyrda organisationer.

Nätverk som håller
Kicki Aldrin har också haft stor nytta av det nätverk som skapades under utbildningen och skaffat sig kollegiala vänner som betytt mycket genom åren.
– Det är ovärderligt att ha ett personligt professionellt nätverk att kunna luta sig mot ibland, säger hon. På en utbildning som ändå sträcker sig över ett år, hinner man lära känna varandra och de relationerna håller över lång tid.

Text: Malin Ekelund