Grunderna i dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) har som få andra regelverk påverkat och lett till förändringar för ideella organisationer och särskilt för insamling av gåvor. Giva Sverige har tagit fram riktlinjer och arbetar kontinuerligt med att utbilda och informera om hur lagstiftningen utvecklas och tolkas. Nu erbjuder vi en grundutbildning för dig som är ny i rollen med ansvar för dataskyddsfrågor.

Syfte: Utbildningen syftar till att ge dig de grundläggande kunskaperna om Dataskyddsförordningen och Giva Sveriges riktlinjer så att du kan hantera frågor och ta fram eller se över din organisations integritetspolicy och hantera personuppgifter.

Målgrupp: Du som är ny i rollen som ansvarig över dataskyddsfrågor och/eller för dig som vill lära dig mer om vad GDPR betyder för insamling och kommunikation. Även du som har arbetat längre med dataskyddsförordningen är välkommen att damma av dina kunskaper.