GDPR: Uppdaterade riktlinjer, vägledningar och tips om cookies

Giva Sverige bevakar och följer upp hur medlemmarna påverkas av dataskyddsförordningen och andra aspekter på personuppgiftshantering. Nu har riktlinjerna för personuppgiftshantering uppdaterats och vi har även tagit fram en vägledning för cookies och samtycke samt sammanställt information och tips gällande utfasningen av tredjepartscookies och vad det innebär för digital marknadsföring.

Riktlinjer för personuppgiftshantering 2.2
Nu finns den senaste versionen av våra riktlinjer för personuppgiftshantering (tidigare kallad riktlinjer för dataskyddsförordningen) publicerade. Riktlinjerna uppdateras med hjälp av vår referensgrupp för dataskyddsförordningen och har denna gång fått flera uppdateringar och förtydliganden.

Vägledning för hantering av cookies och samtycke
Som en följd av den kommande E-privacyförordningen, kommer det snart att ställas krav på att alla medlemsstater ska ha samma tolkning av samtycket av cookies, där även undantaget för samtycke för nödvändiga cookies återfinns. Det betyder att även organisationer och företag i Sverige successivt behöver anpassa sig till detta, och en sådan anpassning har redan inletts av många. Giva Sverige har därför tagit fram en vägledning som ett stöd för att genomföra denna förändring.

Information om utfasningen av tredjepartcookies
Under 2022 kommer Google att fasa ut användandet av s.k. tredjepartscookies och Giva Sverige har gjort en sammanfattning av vad utfasningen innebär för digital marknadsföring. Vi har även sammanställt tips och tankar från några olika aktörer för hur man kan ställa om sin digitala marknadsföring, för att på bästa sätt värna integriteten och ändå få information som är användbar för en effektiv marknadsföring.

All information och dokument hittar du samlat under Kvalitetskoden – personuppgiftshantering.