NIX-telefon

De av Giva Sveriges medlemsorganisationer som använder telefon och direktkommunikation för engagera medlemmar och givare ska alltid kontrollera sina register innan samtal för att ta bort personer som anmält sig till NIX-Telefon eller NIX adresserat. Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig – med vissa undantag – att kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-Telefon innan samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte rings.

NIX adresserat är en normal del av god kund- och givarvård. Genom att inte sända adresserad direktreklam, eller ADR, till personer som inte vill ha sådan reklam kan företag och organisationer undvika att skapa negativa känslor hos mottagaren. Detta understryks både av SWEDMAs policy att ADR inte ska sändas till personer vars namn finns i NIX adresserat och av marknadsföringslagens regler om obeställd reklam. God givarvård kräver att du respekterar personens vilja och integritet. Med hjälp av NIX-Telefon kan du identifiera de potentiella givare och givare som inte vill bli kontaktade via telefon. Det finns tre reklamspärrar att använda för den som inte vill ta emot riktad direktmarknadsföring:

  • NIX adresserat, spärr för privatpersoner mot adresserad direktreklam via posten.
  • NIX-Telefon, spärr för privatpersoner mot telemarketing eller telefonförsäljning.
  • Nej tack till reklam, stoppdekal för oadresserad direktreklam i brevlådan.

Kontrollera ert register mot NIX-Telefon
För er som arbetar med telefon och direktkommunikation för att nå givare och medlemmar, erbjuder SWEDMA olika möjligheter att kontrollera ert/era register för att rensa bort de som inte vill bli kontaktade per telefon eller direktkommunikation. Läs mer på den här länken.

Giva Sveriges vägledning för insamling och värvning med hjälp av telefon hittar du på vår sida för Etiska principer och vägledningar.