SvD Debatt: Orimlig och ologisk slutsats att lägga ner Arvsfonden

Slutsatsen att lägga ner Allmänna arvsfonden är orimlig utifrån den begränsade granskning som Riksrevisionen gjort och i en tid när behoven i samhället ökar skriver vi tillsammans med Forum, Funktionsrätt Sverige, Fremia och Sveriges Stadmissioner på SvD Debatt.

I Riksrevisionens rapport finns flera rimliga och värdefulla förbättringsförslag som skulle göra bidragsgivningen mer rättssäker och ändamålsenlig, men också det helt orimliga förslaget att lägga ner hela Arvsfonden. Fokus borde ligga på att utveckla i stället för att avveckla. Därför ger vi några konstruktiva förslag för att utveckla Arvsfondens viktiga arbete, exempelvis genom att:

  1. Stärka de befintliga ändamålen och se över möjligheten att bredda arbetet med fler ändamål, och mer långsiktig finansiering.
  2. Se till att Allmänna arvsfonden får de verktyg de behöver för att granska de sökande på ett noggrant och rättssäkert sätt.
  3. Förenkla och effektivisera uppföljningen, för alla inblandade parter.

Giva Sverige har sedan 2007 utvecklat Kvalitetskoden med tydliga regelverk för ekonomisk redovisning och intern kontroll som våra medlemmar måste följa. Nu har detta arbete ytterligare förstärkts genom Kommittén för kvalitetssäkring i ideella organisationer, och vi står redo att dela kunskap med myndigheter och politiker om hur ideella organisationer kan styras och granskas utan att hota förenings- och yttrandefriheten.