Replik: Ställ inte livsviktiga verksamheter mot varandra

”Låt arvsfondspengarna gå till medicinsk forskning.” Så argumenterade Forska!Sverige med flera i ett inlägg i Altinget. Att debattörerna vill ha mer pengar till medicinsk forskning är såklart rimligt. Men att ställa ändamål mot ändamål för att nå dit är inte lösningen. Så skriver Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige, i en replik i Altinget.

För två veckor sedan presenterades Riksrevisionen sin slutrapport till regeringen, där man lämnade det långtgående förslaget att Allmänna arvsfonden bör läggas ned. Detta kom som en kalldusch för många av civilsamhällets organisationer, som årligen bidrar till att förbättra livsvillkoren för tusentals unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar tack vare stödet från Allmänna arvsfonden. Ett stöd som indirekt också är ett stöd från allmänheten.

Häromdagen bemöttes förslaget i en artikel skriven av Forska!Sverige och representanter för akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer inom medicinsk forskning. Förvånande nog försvarade man inte arvsfondens breda finansiering, som under närmare 100 år möjliggjort tiotusentals projekt inom civilsamhället. Verksamheter som lett fram till exempelvis allmän förskola, mödra- och barnavårdscentraler, färdtjänst och personlig assistans. Även hjälptelefonen hos Bris, Glada Hudikteatern, Cirkus Cirkör, Friends och Självmordslinjen har sina ursprung i arvsfondsfinansierade projekt.

Hela repliken hittar du här.