GÖR RÄTT – checklista vittnen

Du som skriver och de som bevittnar ditt testamente, bör känna till följande:

  • Testamentet ska bevittnas och undertecknas av två vittnen, vid ett och samma tillfälle
  • Som testamentsvittne ska du ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa
  • Du får inte vara testamentstagare, d.v.s. få en del av arvet
  • Du får inte vara gift med eller släkt med testatorn
  • Du behöver inte läsa eller känna till innehållet i testamentet

Din uppgift är att:

  • Intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt och att han eller hon har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa
  • Kontrollera att testamentet är korrekt daterat
  • Kontrollera att testatorn har skrivit under sista sidan och signerat ev. övriga sidor
  • Skriva under testamentet, inklusive namnförtydligande och personnummer (åååå-mm-dd-xxxx)!