Anders L Pettersson

Anders L Pettersson, Executive Director på Civil Rights Defenders, deltar i panelsamtalet ”Vad händer när godheten ifrågasätts?” på torsdagen.

Om Anders:
Anders L Pettersson kom till Civil Rights Defenders 2018 från barnrättsorganisationen ECPAT Sverige som han lett och utvecklat under nära fem år i rollen som generalsekreterare. Han har lång och bred erfarenhet av arbete på internationell nivå och har tidigare arbetat som Executive Officer till ledningsgruppen för UNICEF:s nationalkommittéer. Han har även arbetat på Sida där han koordinerat Sveriges deltagande i fredsfrämjande insatser samt tjänstgjort i svenska utlandsstyrkan i Libanon (UNIFIL) och även i Kroatien och Bosnien (UNPROFOR). Anders har en fil. kand. i statsvetenskap och magisterstudier i internationella relationer från Stockholms Universitet.