Antal gåvor och totalt värde

I nyckeltalsrapporteringen ska både antal gåvor och det totala värdet av dessa gåvor rapporteras. Dessa värden är av intresse för att kunna beräkna till exempel snittgåvor.