Axel Tandberg

Axel Tandberg

Axel Tandberg är specialist på dataskyddsjuridik och marknadsrätt. Han arbetar idag som Senior Advisor på PrivacyWorks men har tidigare varit anställd av SWEDMA och FEDMA. Axel sitter idag i styrelsen för FEDMA och är ordförande i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar. Genom sitt nuvarande engagemang i FEDMA är han med och påverkar utformningen av e-PR.