Axel Tandberg

Axel Tandberg är specialist på dataskyddsjuridik och marknadsrätt. Han arbetar idag som Data Privacy Specialist på LegalWorks men har tidigare varit anställd av SWEDMA och FEDMA. Axel sitter idag i styrelsen för FEDMA och är ordförande i Etiska Rådet för Marknadsundersökningar och medverkar även i Giva Sveriges arbetsgrupp för GDPR. Genom sitt nuvarande engagemang i FEDMA är han med och påverkar utformningen av den lagstiftning som påverkar vårt utåtriktade arbete.