Elisabeth Raun

Elisabeth Raun är auktoriserad revisor och har ägnat sig åt revision och rådgivning i över 30 år. Hon är specialiserad på revision och redovisning av ideella föreningar och stiftelser. De ideella organisationer hon arbetar med är verksamma inom områden som hälsa, vård, sport, kultur och näringsverksamhet. Deras finansiering kommer från medlemsavgifter, bidrag, kapitalavkastning, näringsverksamhet eller insamlingar.

Elisabeth är medlem i Giva Sveriges Redovisningsråd, där utvecklas principer och mallar för årsredovisning i insamlingsorganisationer. Hon ingår även i FAR:s operativa grupp för intyg och yttrande, som stödjer revisorer i deras arbetar så vill gruppen öka dialogen med myndigheter och organisationer om reglerna för revisorers intyg och yttranden.

Elisabeth är också aktiv i föreningen Stiftelser i Samverkan, som fungerar som en samlingspunkt för svenska stiftelser och arbetar för att bevaka stiftelsernas intressen genom att svara på remisser och informera om stiftelserelaterade frågor, såsom civilrätt, redovisning och skatt.