Emelie Joachimsson

Emelie Joachimsson är sakkunnig i effektmätning på Effektfullt. Hon har mångårig erfarenhet som verksamhetscontroller i offentlig och privat sektor. I sin tidigare roll har Emelie i synnerhet arbetat med att utveckla privata och offentliga organisationers verksamhetsuppföljning. Emelie har bland annat utbildat chefer i effektmätning och implementerat nya arbetssätt för uppföljning och resultatredovisning. Hon har även mångårig erfarenhet inom rådgivning, strategi- och ledningsgruppsarbete inom offentlig sektor. Emelie har en magisterexamen i statsvetenskap från Södertörns högskola.