Antal anställda

Ni ska rapportera antalet anställda inom hela organisationen som var anställda per den 31/12 2023.