Intäktsredovisning av företagspaket

Fråga: Vi erbjuder så kallade företagspaket där företag genom att betala ett förutbestämt belopp får ett paket med innehåll. Hur vet vi om dessa tre paket är ”motvarande värde i utbyte” enligt bilaga 3 i riktlinjerna Gåva eller bidrag? Ska detta räknas som gåva eller försäljning?

Svar: Bedöms intäkten från företagspaketen vara väsentligt högre jämfört med det som företagen erhåller i utbyte ska ingen försäljning bokföras. Och finns det inte något villkor kring återbetalningsskyldighet respektive särskilt ändamål dit intäkten ska gå lutar det åt att det ska intäktsföras som en gåva. Om det är möjligt att göra en bedömning av värdet för det som företaget erhåller kan ni bryta ut den delen av intäkten och redovisa som försäljning, medan resterande del fortfarande redovisas som en Gåva. Rekommenderar en avstämning med er revisor kring denna avvägning.