Intäktsredovisning av stiftelsemedel med återrapporteringsskyldighet – vad gäller?

Ytterst är det skrivningarna kring villkoren i avtalet/beslutet från stiftelsen som avgör hur detta ska hanteras. Följdfrågor för att avgöra hantering kan vara dels om ingen återbetalningsskyldighet finns oavsett hur ni rapporterar till stiftelsen att medlen har använts. Dels om ni skulle bli återbetalningsskyldiga ifall ni inte lämnade in någon återrapportering till stiftelsen. Tolkar ni det som en gåva efter detta kan det bli aktuellt med en omföring inom eget kapital till Ändamålsbestämda medel om gåvan ska förbrukas för ett specifikt ändamål.