Jag är ensamstående och har två vuxna barn. Jag vill att min dotter ärver 50 % av mina samlade tillgångar och att min son ärver 25 %. Resterande 25 % vill jag kunna ge bort efter eget godtycke. Är det juridiskt rätt att göra så?

Ja, det är juridiskt möjligt att göra så. Dina två barn ärver dig enligt lag till lika delar. Du har dock möjlighet att genom ett testamente reglera detta till att endast avse laglott, som du skriver i ditt mejl. Låt säga att du efterlämnar 400 tkr. Dina barn erhåller då enligt lag 50/50, d.v.s. 200 tkr vardera. Genom ett testamente kan du skriva att din son endast ska erhålla sin laglott, d.v.s. 100 tkr, och din dotter hela sin arvslott, 200 tkr. Återstående 100 tkr kan du testamentera på vilket sätt du än önskar. Om din son har barn bör du skriva om motsvarande ska gälla även för hans barn, för det fall din son går bort före dig