Jag vill att mina döttrars arv efter mig ska vara deras enskilda egendom. Innebär det att jag måste skriva ett testamente eller är det något annat som behövs?

Ja, du bör skriva ett testamente. Det är viktigt att ett sådant förordnade även omfattar substitut till den ärvda egendomen och avkastningen av denna. Det betyder i praktiken att om dina döttrar ärver t.ex. aktier, så blir även avkastningen av dessa enskild egendom, likväl om de säljer aktierna och köper något annat för pengarna så blir den nya egendomen enskild. Det är dock viktigt att dina döttrar noggrant ser till att den ärvda egendomen inte sammanblandas med giftorättsgods, för då kan den förlora karaktären av att vara enskild.