Johan Sverker

Johan Sverker är senior rådgivare på PwC med fokus på styrning och ledning av ideella organisationer och deras bolag. I den rollen arbetar Johan bland annat med utveckling av hur organisationer kan styra sin verksamhet utifrån ändamål och önskade effekter. Johan är vidare djupt engagerad i att utvärdera och utveckla styrelsearbete inom civilsamhället dels i sin roll som lärare på Styrelseakademien och i Ideell Arenas utvecklingsprogram Abeona, dels inom ramen för sin rådgivarroll. Johan har under ett drygt decennium arbetat som verkställande ledamot i en ideell organisation och har lång praktisk erfarenhet av såväl styrning som styrelsearbete.