Johan Welander

Johan Welander

Johan Welander är personalvetare och en av Sveriges främsta experter på HR-arbete, medarbetarutveckling och chefsrollen i civilsamhällets organisationer. Han har en lång bakgrund som chef, HR-ansvarig och förtroendevald i ideell sektor. Johan är författare till böckerna Är chefen människa?, Idéburen chef (nominerad till Årets HR-bok) samt mentorskapshandboken Kliv in.