Kenneth Humling

Med bakgrund som matematik- och fysiklärare, via vägen som rektor, landade Kenneth inom Stadsmissionen och arbetar nu som kvalitetsutvecklare i Östergötlands Stadsmission. Där har han byggt upp ett kvalitetsledningssystem och engagerat sig inom ramen för den tekniska kommittén för att ta fram den nya standarden för effektmätning (SS29000). Devisen i sitt arbete är ”att allt går att mäta, det är bara frågan om noggrannhet som behöver beaktas”.