Maria Björholt

Maria Björholt är idag Chief Financial Officer på Norrsken Foundation med en bakgrund inom civilsamhället. Hon har tidigare hållit samma titel på organisationen Reach for Change. Maria sitter även i styrelsen för IT-guide och har en mastersexamen  i Industrial Engineering and Management från Lunds Tekniska Högskola.