Mikael Arman

Mikael Arman - Insamlingsforum 2019

Mikael Arman är projektledare och strateg på kampanjbyrån Reform Act. Där utvecklar han engagemangsdriven kommunikation åt organisationer som Amnesty, Naturskyddsföreningen och Fairtrade. Mikael har en bakgrund på Greenpeace där han jobbade med mobilisering och påverkansarbete.