NGO|PRO

Till skillnad från många CRM-system är NGO|PRO ett heltäckande insamlingssystem specifikt utvecklat tillsammans med och för insamlings-och medlemsorganisationer.

Med hjälp av NGO|PRO kan ni automatisera och förenkla administrationen så att mer resurser kan läggas där det bäst behövs. Systemet erbjuder användarvänliga verktyg för att skapa ett ökat engagemang, en effektivare kommunikation och därmed större genomslag.

NGO|PRO® utvecklas av Bonigi AB. Vi är ett starkt team- och värdebaserat bolag som drivs av en tydlig idé: ”Att hjälpa de som hjälper andra”. Läs mer om NGO|PRO här