Niklas Wykman

Niklas Wykman (M) är Finansmarknadsminister sedan 2022 och har ansvar kring frågor som rör finansmarknaden, fastighetsfrågor och spelfrågor. Wykman har en magisterexamen i nationalekonomi från Örebros Universitet och har påbörjat en forskarutbildning i nationalekonomi. Wykman var riksdagsledamot mellan 2014-2022, politisk sakkunnig på Finansdepartementet mellan 2010-2014 och Förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet (MUF) mellan 2006-2010.