Nordicstation

Nordicstation är en it-partner som idégenererar, genomför och driftar lösningar för den globala marknaden. Vi hjälper företag och organisationer med it-förbättringar genom konsulter, agila utvecklingsteam samt produkter och tjänster. Vi hjälper till med kartläggning av befintliga it-landskap, kravställning och utveckling av nya system samt implementationer som vi sedan även kan drifta och förvalta över tid för långa kundrelationer.

I och med vår egen hållbarhetssatsning har vi utvecklat ett skalbart insamlingssystem för givarorganisationer som kan anpassas till både små som stora givarorganisationer. Systemet fungerar likt ett CRM-system där givardata och gåvor kan samlas och struktureras för bästa möjliga processer och uppföljningsmöjligheter.

Läs mer om NordicStation här.