Peter Brune

Peter Brune är generalsekreterare för War Child Sverige sedan 2019. Han har haft ett flertal ledande uppdrag för svenska civilsamhällesorganisationer samt även arbetat ett par år inom UNDP. Peter är tillsammans med Johan Pihl initiativtagare till det uppmärksammade projektet Humanium Metal. Peter är samordnare för den svenska arbetsgruppen för Mental Hälsa och Psykosocialt Stöd (MHPSS) i humanitära situationer.