Petter Sehlin

Petter Sehlin är VD och grundare av betaltjänstföretaget Ping Payments. Petter har trettio års erfarenhet som entreprenör inom Internetsektorn och betaltjänster, men är också en folkrörelsemänniska med bred erfarenhet från styrelse- och företroendeuppdrag inom idrottsrörelsen och föreningslivet. Praktiskt fungerande lösningar och tillgänglighet är ledord när Petter och Ping levererar sina tjänster till idag över två tusen föreningar och ideella organisationer. Petters vision är att ge alla aktörer inom civilsamhället tillgång till moderna, trygga och tillgängliga betaltjänster som skapar förutsättningar för en dynamisk och växande folkrörelse.