Sara Persson

Sara Persson är brottsförebyggande specialist vid Ekobrottsmyndigheten. Sara har mångårig erfarenhet av att motverka ekonomisk brottslighet, framför allt inom välfärdssektorn. Hon har arbetat praktiskt med företagsgranskningar, med kvantitativ analys men också strategiskt för att förebygga ekonomisk brottslighet. Sara har en bred erfarenhet av att stödja offentliga och civilsamhällesaktörer i deras arbete med att identifiera och motverka kriminell infiltration och ekonomisk brottslighet där företag, stiftelser och föreningar används som brottsverktyg.