Jakob Forssmed

Socialminister Jakob Forssmed gästar årets Insamlingsforum som inledningstalare på onsdagen.

Jakob Forssmed tillträdde som socialminister i och med den nya regeringens tillträde i september 2022. Som socialminister är Jakobs ansvarsområden; civilsamhälle och trossamfund, tandvård, folkhälsa, idrott och psykiatri. Jakob Forssmed har tidigare, bland annat, arbetat som ledamot i Sveriges Riksdag (KD), 1:e vice partiordförande för Kristdemokraterna och statssekreterare i Statsrådsberedningen. Jakob Forssmed har en fil.mag i statsvetenskap från Göteborgs Universitet.