Viktor Andersson

Viktor Andersson är ansvarig för Trill Impacts mikrofinansieringsstrategi. Den investerar för närvarande i mer än 50 mikrofinansieringsinstitutioner i mer än 30 länder, och riktar sig främst mot nordiska institutionella investerare. Han har mer än 20 års erfarenhet av hållbara investeringar och finansiering, samt av impact investing.