Från projektfinansiering till strategisk och långsiktig finansiering baserat på tillit?

Är det ett skifte på gång bland stora finansiärer och filantroper bort från projektfinansiering till ett mer strategiskt och långsiktigt förhållningssätt? Det utforskas i det senaste numret av Fundraising Europe, ett nyhetsbrev från EFA (European Fundraising Association) där Giva Sverige är ett av 18 medlemsländer. Med röster från Rumänien, Norge, Frankrike, Spanien och Storbritannien ges en bred bild av utvecklingen runtom i Europa.

Artikeln tar sin utgångspunkt i den senaste donationen av MacKenzie Scott, filantrop, författare och medgrundare till Amazon, på 2,7 miljarder dollar till 286 organisationer. Förutom att urvalet av organisationer omfattar en bredd av mottagare som historiskt sett varit underfinansierade, är hennes fokus också att låta organisationerna själva bedöma var pengarna bäst behövs. Hon skriver i sin blogg:

“Because we believe that teams with experience on the front lines of challenges will know best how to put the money to good use, we encouraged them to spend it however they choose. Many reported that this trust significantly increased the impact of the gift. There is nothing new about amplifying gifts by yielding control. People have been doing it in living rooms and classrooms and workplaces for thousands of years. It empowers receivers by making them feel valued and by unlocking their best solutions. Generosity is generative. Sharing makes more.”

Läs hela artikeln här.

För alla nyheter från European Fundraising Association (EFA) med insikter, kunskap och inspiration om givande och insamling av gåvor från hela Europa hittar du här. Du kan också prenumera på EFAs nyhetsbrev, Fundraising Europe, genom att klicka här.