Effektmätning i praktiken

Vilken nytta gör vi? Den frågan blir allt viktigare för givare, allmänheten och andra intressenter av insamlingsorganisationer. En av FRIIs viktigaste funktioner i rollen som branschorganisation är att säkra upp ett ständigt pågående kvalitetsarbete hos våra medlemsorganisationer. En viktig del i kvalitetsarbetet är effektmätning och förmågan att visa vilken nytta organisationen gör. I teorin är det enkelt, men att omsätta teorin i praktiken är inte alltid helt lätt. Fokus på den här utbildningen är att ge dig grunderna för att implementera effektmätning. Är du intresserad av hur du rapporterar på kvalitetsarbetet och effektmätningen erbjuder FRII kontinuerligt även utbildningar för det.

Syfte:
Den här utbildningen ger dig grunderna för att komma igång, revidera eller komma vidare med effektmätning i den egna organisationen. Målet är att du som deltagare har en strategi och struktur på plats för att implementera effektmätning.

Målgrupp:
Du som arbetar med verksamhetsstyrning, verksamhetsutveckling eller uppföljning och ska starta, revidera eller vidareutveckla organisationens uppföljning och effektmätning.

Innehåll:

  • Metoder och verktyg. Vilka metoder finns och när passar de att använda?
  • Att utveckla den egna organisationens förändringsteori inspirerad av konkreta praktikfall.
  • Att utforma indikatorer för att mäta effekter.

Upplägg:
Utbildningen varvar teori och praktik. Under utbildningen kommer du att få arbeta med din egen organisation och får en hemuppgift som gör att du kommer en bit på vägen med ditt eget arbete. Vid uppföljningsträffen har du möjlighet att ta upp de frågeställningar som har uppkommit under arbetets gång och på så sätt få en del av arbetet gjort redan under utbildningen.
Uppföljningsträffen äger rum den 15 januari 2019, kl 09.00-12.00

Föreläsare:

Pernilla Bard, Social Initiative.
Pernilla är medgrundare av och driver Social Initiative sedan 2002. Social Initiative skapar samarbeten mellan svenska företag och filantroper och sociala entreprenörer i Indien, Kenya, Uganda, Tanzania och Sverige. Som en del av partnerskapen coachar Social Initiative sociala entreprenörerna i hur de kan utveckla och använda effektmätning som ett verktyg för att stärka sin verksamhet. Pernilla har en bakgrund från näringslivet där hon bland annat arbetat som managementkonsult på The Boston Consulting Group. Pernilla är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.