Att lyckas med företagssamarbeten

Insamlingsforum 2018. Foto: Johanna Lingaas Türk

Syfte:
Den här utbildningen ger dig grunderna i hur insamlingsorganisationer kan samarbeta med företag på ett strategiskt och systematiskt sätt för att öka intäkterna genom bidrag och gåvor. Du får kunskap om olika former av företagssamarbeten och insamling från företag, hur man kopplar ihop organisationens syfte och värderingar med företagets affär och kärnvärden samt vilka interna strukturer och resurser som krävs.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som ansvarig för relationer, insamling och/eller samarbete med företag i din organisation.

Innehåll:
Vad är företagsinsamling och samarbete?
Trenderna inom företagsinsamling och samarbeten.
Grunderna för att lyckas med företagsinsamling.
Insamlingsmetoder för företag.
Hur arbetar man systematiskt med små och medelstora företag?
Att arbeta med strategiska partnerskap. Hur gör man? Vilka interna resurser behövs?
Viktiga juridiska och skattemässiga aspekter att ta hänsyn till.
Att förstå affärsmässiga kopplingar till ändamål och kommersiella och ändamålsmässiga drivkrafter.

Föreläsare:

Moniqa Löfstedt

Moniqa Löfstedt, ReasonImpact
Moniqa är fristående rådgivande konsult för organisationer och förtag, med syfte att nå en större grad av samverkan mellan parterna. Sedan 2013 har Moniqa haft ledande positioner inom insamlingsorganisationer med fokus på företagsinsamling och partnerskap, senast hos Svenska Röda Korset och innan det på WaterAid. Hon har även 15 års erfarenhet från näringslivet, primärt inom telekom.

 

Kristina Lundqvist, PwC

Kristina Lundqvist, PwC
Kristina Lundqvist, auktoriserad skatterådgivare. Kristina har arbetat de senaste 10 åren som specialist på skattefrågor inom ideell sektor på PwC.  Hon har tidigare även arbetat med just ideell sektor på Skattemyndigheten.