Att lyckas med företagssamarbeten

Syfte:
Den här utbildningen ger dig grunderna i hur insamlingsorganisationer kan samarbeta med företag på ett strategiskt och systematiskt sätt för att öka intäkterna genom bidrag och gåvor. Du får kunskap om olika former av företagssamarbeten och insamling från företag, hur man kopplar ihop organisationens syfte och värderingar med företagets affär och kärnvärden samt vilka interna strukturer och resurser som krävs.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som ansvarig för relationer, insamling och/eller samarbete med företag i din organisation.

Innehåll:
Vad är företagsinsamling och samarbete?
Trenderna inom företagsinsamling och samarbeten.
Grunderna för att lyckas med företagsinsamling.
Insamlingsmetoder för företag.
Hur arbetar man systematiskt med små och medelstora företag?
Att arbeta med strategiska partnerskap. Hur gör man? Vilka interna resurser behövs?
Viktiga juridiska och skattemässiga aspekter att ta hänsyn till.
Att förstå affärsmässiga kopplingar till ändamål och kommersiella och ändamålsmässiga drivkrafter.