CASE Nordic Summit 2019

CASE Nordic Summit 2019

CASE Nordic Summit 2019 är till för alla som jobbar med insamling och kommunikation, som vill ha nya insikter, verktyg och de nätverk som behövs för att lyckas med insamling specifikt inom den nordiska regionen. Över två dagars inspirerande föreläsningar, interaktiva workshops och nätverkade med experter inom sektorn ger dig strategier och ”best practices” från liknande organisationer.

Läs mer och anmäl dig här

CASE – Council for Advancement and Support of Education – är en internationell organisation som tjänstgör för utbildningsinstitutioner och för yrkesverksamma inom alumniverksamhet, kommunikation, utveckling och andra närliggande områden. CASE hjälper sina medlemmar att bygga starkare relationer med sina alumner och givare, samla in pengar till campusprojekt, producera rekryteringsmaterial, marknadsföra sina institutioner för potentiella studenter, diversifiera yrket och främja offentligt stöd till utbildning.