Donor-centricity unpacked – hur sätter du givaren i centrum och ökar intäkterna?

”Donor Centered Fundraising” är ett begrepp som genomsyrat insamling av gåvor internationellt och i Sverige under många år. Utifrån en tydlig givar-resa och kommunikation sätts givaren i centrum med målsättningen att skapa lojalitet och engagemang med långsiktigt ökat givande som resultat. Vad innebär detta i praktiken? Och hur skapar organisationen en bra balans mellan givarnas behov, långsiktiga insatser för ändamålets bästa och mottagarnas integritet samtidigt som intäkterna ökar? Richard Turner leder en intensiv och spännande dag där du får chans att sätta dig in i vad givar-fokus verkligen innebär, vilken kommunikation som fungerar och vad du behöver göra för att få hela organisationen involverad.
Utbildningen ges på engelska och vänder sig både till dig som är chef/ansvarig för insamling av gåvor eller kommunikation och till dig som arbetar inom någon del av insamling från privatpersoner.

What is donor-centricity?  How can you ensure it is applied across your whole organisation so fundraising can be at its best on behalf of donors and still prioritise the needs of your beneficiaries and service users? In this masterclass Richard Turner will show you how the right mindset about your donors can influence your approach and lead to more sustainable growth of income, even in the current COVID context.

Learning outcomes:
– Adopting the correct mindset model for donor-centricity
– The three key decisions required by leadership
– Putting the donor into your organisation
– The three questions to answer before you start any donor communication
– How using the words of your donors in your communications increases income

Richard Turner har arbetat med insamling i över 25 år bland annat som Insamlingschef för FARM-Africa, ActionAid UK och nu senast för SolarAid. Idag är han associerad konsult på Alan Clayton Associates. Redan 2001 fick han priset ”Fundraiser of the Year” från Institute of Fundraising och FARM-Africa mottog priset för bästa 5-åriga insamlingsstrategi 2002.

 

Sista anmälningsdag är 15 mars.

Vill du också inspireras och ta del av ett bredare program kring finansiering, givande, kommunikation och styrning, kan du vara med på Insamlingsforum Online den 17 mars. Deltar du båda dagarna får du dessutom rabatt på biljettpriset med 1000 kronor!