Ekonomichefslunch maj 2022

Välkommen till Giva Sveriges nätverkslunch för ekonomichefer!

Detta är ett tillfälle för dig som ekonomichef eller motsvarande i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att möta andra i samma funktion, ta del av intressanta reflektioner och diskutera viktiga strategiska frågor som påverkar finansiering och styrning av ideella organisationer. Vi tar upp viktiga frågor för ideella organisationer med privat finansiering och senaste nytt från våra verksamhetsområden. Temat för den här lunchen blir opinionsbildning och prioriterade frågor utifrån det politiska läget och Giva Sveriges idépolitiska agenda men också diskussion kring aktuella frågor som ni som deltagare vill lyfta.