Frukostseminarium i Göteborg om Giving Tuesday

Måndagen den 10 september anordnar vi ett frukostseminarium i Göteborg – helt med fokus på Giving Tuesday.

Denna frukost är också öppen för andra än endast våra medlemmar.
Så, passa på att dela detta event med andra kolleger i branschen som du vet är intresserade av Giving Tuesday.

Teman för dagen:

  • Grundtankarna kring konceptet Giving Tuesday i ett internationellt perspektiv
  • Vad kommer FRII som global partner för Sverige att göra?
  • Vad kan organisationer göra, vilka idéer finns?
  • Hur kan man sprida konceptet och göra Giving Tuesday känt i Sverige?

Välkommen med din anmälan!