Hur skapas en hållbar finansiering som säkrar ideella organisationers livskraft?

Almedalen. Foto: Malin Ekelund

Det finns ett brådskande behov av att långsiktigt säkra det svenska civilsamhällets roll som samlande och demokratiutvecklande kraft. Därför inleder Giva Sverige och Forum årets politikervecka i Almedalen med ett viktigt samtal om hur vi ska skapa en hållbar finansiering för ideella organisationer. Detta är en förutsättning för ideella organisationers livskraft och röst.

Det är dags att Sveriges politiker visar politisk vilja och beslutsamhet för en långsiktigt hållbar finansiering till civilsamhället. Civilsamhällets organisationer bidrar genom engagemang och professionalism till samhällsnytta inom en mängd olika ändamål och verksamheter. Det finns överenskommelser, gemensamma åtaganden och samarbetsavtal som bidrar ekonomiskt för en del av dessa områden men den ekonomiska oförutsägbarheten är betungande för ideella organisationer. Ett starkt civilsamhälle behöver en bredd av hållbara finansieringsmöjligheter för att vara en orädd och ibland obekväm röst. Tidsbegränsade projektmedel och kraftigt riktade bidrag – oavsett om det kommer från staten eller givare – begränsar möjligheten för långsiktiga satsningar som bidrar till verklig nytta för människor och utveckling av samhället. I ett konstruktivt samtal kommer vi att diskutera tvärpolitiska beslut kring flera olika lösningar; långsiktig bidragsgivning, samarbetsavtal, IOP och skattereduktion för gåvor.

Medverkande
Lars Bryntesson, Regionpolitiker, Region Stockholm (S)
Jakob Forssmed, Riksdagsledamot, (KD)
Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum
Charlotte Rydh, Generalsekreterare, Giva Sverige

Ann Svensén, Moderator

Varmt välkomna! Seminariet är öppet för alla och ingen anmälan behövs.

Till FB-evenemanget