HR-chefslunch

Varmt välkommen till Giva Sveriges första nätverkslunch för personal- och HR-chefer! Detta är ett tillfälle för dig som chef inom HR i någon av Giva Sveriges medlemsorganisationer att möta andra i motsvarande funktion, ta del av intressanta reflektioner och viktiga strategiska frågor som påverkar HR i ideella organisationer som helt eller delvis finansieras av privat sektor. På den här lunchen introducerar Giva Sveriges fokusområden och stöd inom HR och kompetensutveckling. Dessutom medverkar David Holm Gatica, chef Press & PR Cancerfonden och Åsa Lee, tf Kommunikationschef Unicef, för att diskutera hur vi bättre kan kommunicera internt och externt kring insamling av gåvor, våra affärsmodeller, kostnader och tryggt givande. Ta chansen att inspireras och dela tankar med andra!

Lunchen är förstås helt digital den här gången så fixa lunchen, slå dig ner vid datorn och ta tillfället i akt att i alla fall delvis mingla med andra!