Insamlingsstrategi – Hur du investerar för att få mer resurser till ändamålen

Civilsamhällets strategiforum - styrning och ekonomi för ideell sektor

Lär vilken kultur, struktur, kompentens, strategi och taktik som behövs i en organisation för att lyckas bygga en framgångsrik insamling. Katinka Lindholm och Per Leander leder en utbildningsdag som hjälper dig att bättre förstå hur er organisation kan mobilisera resurser till era ändamål, genom traditionell insamling från allmänheten liksom medel från företag, stiftelser och filantroper. Du får med dig en fördjupad insikt i vad du bör tänka igenom innan ni börjar med finansiering genom gåvor, donationer och bidrag samt vilken strategi ni ska ha.

UTBILDNINGEN OMFATTAR:

  • Strategisk planering och strategiska prioriteringar
  • Budgetering och resultatuppföljning med ROI och KPI:er (leading/lagging).
  • Investering i insamling via massmarknadskanaler
  • Investering i insamling från företag och filantroper
  • Organisationskultur och ledarskap som gynnar investeringar och insamling
  • Strategiskt ledarskap hur få en organisation som arbetar mot samma mål
  • Bygga en organisation där styrelse, kansli och medlemmar drar åt samma håll och har samma prioriteringar.

Genomgående i alla delar diskuteras också investeringar i varumärket och kompetenser som behövs för framgång. En central del av utbildningen är case om lyckad och misslyckad strategisk tillväxt från olika organisationer.

Utbildningen vänder sig till dig som är ordförande, styrelseledamot eller har en ledande befattning i en ideell organisation, och vill veta mer om hur ni bör gå till väga inför att starta insamling av gåvor eller vill bli bättre på att utvärdera er befintliga insamlingsverksamhet.

Katinka Lindholm, generalsekreterare Sverige för UNHCRKatinka Lindholm har arbetat med olika insamlingsorganisationer i snart 30 år, bland annat var hon drivande i att etablera och bygga upp både ActionAid och Sverige för UNCHR på den svenska marknaden. Sedan 2,5 år tillbaka arbetar Katinka åter som konsult i branschen och stödjer idag organisationer i deras tillväxtstrategier, planerings- och budgetarbete och insamlingsaktiviteter.

Per LeanderPer Leander har gedigen erfarenhet av att leda både kommersiella företag och  organisationer i ideell sektor. Som generalsekreterare för Barncancerfonden och Stiftelsen Friends har han gjort ledarskapsresor som har haft effekt. Barncancerfonden ökade t.ex. sin insamling från 125 miljoner till 425 miljoner under de fem år Per var generalsekreterare.

 

Utbildningen direktsänds och genomförs online.

Sista anmälningsdag är 15 mars.

Vill du också inspireras och ta del av ett bredare program kring finansiering, givande, kommunikation och styrning, kan du vara med på Insamlingsforum Online den 17 mars. Deltar du båda dagarna får du dessutom rabatt på biljettpriset med 1000 kronor!