Chef i insamlingsorganisation: omvärld, chefsrollen och uppdraget

Många chefer har för lite tid till att reflektera kring sin roll, sitt uppdrag och den omvärld som påverkar förutsättningarna för chefsrollen. Men om inte du har, eller tar dig, den tiden – vem ska då göra det?  

I rollen som chef behöver du då och då jobba med ditt uppdrag. Förstå det, tolka det, fundera över avvägningar. Du behöver tid till att ifrågasätta, komma på lösningar, göra strategiska vägval och prioritera bland de många uppgifterna som ingår i chefsrollen. Det gäller både dig som är högste chef och du som har en mellanchefsroll i en insamlingsorganisation.

För att trivas på arbetet och med ditt uppdrag behöver du forum där du kan jämföra dina avvägningar och ibland osäkerheter med andra, dela dina erfarenheter och även inspireras av hur chefer i andra organisationer löser liknande frågeställningar som du själv sitter med. För att lyckas med ditt chefsuppdrag behöver du sannolikt ta del av aktuell kunskap om chefsrollen, förstå hur du kan omvandla särarten i civilsamhället och bland dess människor till mervärden, du behöver omvärldsspana och även lyssna till andra chefers exempel. Kan du dessutom provtänka och träna på handling i en trygg miljö ökar du dina förutsättningar än mer för att lyckas i chefsrollen. Allt detta försöker vi under den nya chefsutbildning som FRII tagit fram att utgå ifrån. Chef i insamlingsorganisation är den första i sitt slag och har utvecklats i samarbete med Johan Welander.

Syfte:

Utbildningen syftar till att du som deltagare ska bli tryggare i rollen som chef i en insamlande organisation.

Målgrupp:
Du som är chef i en insamlingsorganisation och har personalansvar, antingen som högste chef eller mellanchef.

Innehåll:
Vilka är dina främsta uppdrag som chef i en insamlingsorganisation?
Hur navigerar du rätt i den organisatoriska djungeln – och lägger tid på rätt saker?
Vilka förutsättningar behöver du för att lyckas med ditt uppdrag?
Chefs- och ledarskapsfrågor riskerar ibland att komma i skymundan i insamlingsuppdraget.
Hur förebygger du det? Vilka verktyg finns?
Hur blir du ännu bättre på insamling genom att bli skicklig på ledarskap och trygg i chefsrollen?
Hur agerar människor i den organisatoriska miljö du befinner dig i – och varför?
Vilket ledarskap och vilken chefsroll passar i en insamlingsorganisation?

Upplägg och pedagogik
Utbildningen varvar teori med erfarenhetsutbyte och praktik, värderingsövningar och samtal.