Personuppgifter i praktiken – från projekt till program

Personuppgifter i praktiken är en eftermiddagskurs där vi lär oss och utbyter idéer om hur vi kan se till att GDPR-projektet övergår i ett personuppgiftsprogram för hela organisationen.

Du har redan lärt dig grunderna i dataskyddsförordningen och har implementerat rutiner och processer – så vad är nästa steg? Välkommen till en eftermiddag där vi fördjupar oss i arbetet med dataskyddsförordningen ur ett juridiskt perspektiv. Fokus kommer bland annat ligga på revision, verktyg för uppföljning samt dataskydd som en del av IT och informationssäkerheten. Vi kikar också på vad som är på gång i vår omvärld när det gäller dataskyddsförordningen och vart det är på väg. Representanter från några av Giva Sveriges medlemsorganisationer medverkar för att inspirera och visa på goda exempel på vilka metoder och verktyg de använder för uppföljning.

Registrering kl 12.45. Kursen börjar 13:00 och slutar 17:00.

Utbildningen varvar föreläsning med diskussioner.

Obs! Denna kurs är endast öppen för Giva Sveriges medlemmar