Social Economy 2023

Göteborg blir EU:s mittpunkt för social ekonomi – i tre dagar. Välkommen till konferensen ”Social Economy 2023 – Building a stronger and resilient Europe”.

Första halvåret 2023 har Sverige ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, även kallat ministerrådet. I juni samlas de viktigaste europeiska aktörerna inom social ekonomi i Göteborg, vid en konferens som lyfter fram den sociala ekonomins roll för att skapa ett starkare och mer sammanhållet Europa. Giva Sverige arrangerar tillsammans med Mikrofonden ett seminarium under konferensen om hur vi skapar en idealisk finansiell struktur för social ekonomi.

Konferensen ”Social Economy 2023 – Building a stronger and resilient Europe” planeras i nära samarbete med europeiska experter och intressenter, och den kommer att fokusera på handlingsplanen för social ekonomi och dess genomförande. Den bygger på förra årets konferens i Strasbourg ”Social Economy – The Future of Europe” som ingick i det franska ordförandeskapets officiella program och där samtidigt en överbryggning till motsvarande evenemang som kommer att hållas under det kommande spanska ordförandeskapet i San Sebastian, i november 2023.

Klicka här för att se det fullständiga programmet.