The Second Annual Seminar on Philanthropy

Välkommen till ett seminarium om filantropins förutsättningar i Sverige med diskussion om hur vi kan länka forskningsteori och praktik. Ian MacQuillin, gästföreläsare från England, inleder på temat kritisk fundraising och hållbar filantropi.

Tid och plats:
15 maj kl 12.30-16.00
Aulan på Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Stigbergsgatan 30 i Stockholm
Seminariet börjar kl 13.00. En enklare lunch serveras kl. 12.30.  

Teman:
– Critical Fundraising – Linking Theory and Evidence
– Filantropins förutsättningar i Sverige/Philanthropy and Democary in the Swedish Welfare State
– Forskningshorisonter: luckor och behov

Talare:
– Ian MacQuillin, Rogare the fundraising think tank at the University of Plymouth, Hartsook Centre for Sustainable Philanthropy
– Noomi Weinryb, forskare vid Södertörns högskola samt Uppsala universitet
– Jaakko Turunen, forskare vid Södertörns högskola m. fl.

Ytterligare medverkande:
Svend Dahl, Liberala Nyhetsbyrån
Gabriel Ehrling, Liberal Debatt
Stefan Einarsson, Handelshögskolan i Stockholm
Nadia Forslund, Hjärt-Lungfonden
Göran Greider, Dalademokraten
Charlotte Rydh, FRII
Evelyn Schreiber, Dagens Nyheter
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola
Johan Vamstad, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Seminariet anordnas av Ersta Sköndal Bräcke högskola, Liberal Debatt och FRII.

Ladda ner program och inbjudan: Seminar on Philanthropy, May 15 2018