Forskning om filantropi kan öka givandet

Att inte bara gissa vad som är orsak och verkan är centralt för det mesta i livet, så även inom filantropisk finansiering och fundraising. I Sverige finns begränsat med forskning om just givande och insamling men runtom i världen finns stora kunskapsresurser att dra nytta av för att utveckla, effektivisera och förstå insamling av gåvor och givande bättre.

ERNOP (European Research Network of Philanthropy) är ett nätverk för forskare inom filantropi som nu intensifierar arbetet med att få bättre spridning av forskningsresultat till  de som arbetar med insamling och filantropi dagligen. Förutom webinarier med forskare och praktiker släpper de också ”research notes” som är kortfattade beskrivningar på 2-3 sidor av slutsatser från aktuella forskningsstudier.

En spännande sådan har titeln ”Donor inspiration in a peer-to-peer context”. Studien är gjord av Laura Hesse och Silke Boenigk på Hamburgs universitet som har tittat närmare på vilken påverkan en ”peer fundraiser” har på givarens vilja att ge, dvs hur givarviljan påverkas av att bli tillfrågad av någon du känner eller associerar dig med. Den visar bland annat att personer som blir inspirerade både av ändamålet och av den som gör insamlingen donerar högre belopp än de som bara är inspirerade av ändamålet. Det ger värdefull kunskap i arbete med ambassadörer och influencers men framför allt ger studien stöd för styrkan i peer-to-peer fundraising, alltså egna insamlingar. Detta är ett område som fortfarande har stor potential att utvecklas i Sverige och studiens resultat kan hjälpa insamlingsansvariga att utforma kampanjer och utveckla nya sätt för att rekrytera och stötta egna insamlare.

Andra forskningsstudier som lyfts i den senaste sammanställningen från ERNOP är att virtual reality kan öka gåvobeloppen och hur intervjuer kan vara ett sätt att bättre förstå och nå stora givare.

För fler research notes från ERNOP, klicka här.

Dessutom kan du redan den 31 oktober ta del av ett webbinarium om givande över gränser och hantering av skattekonsekvenser. Läs mer och anmäl dig här.