Gåvoindex ökar till 65, drivet av gåvor till medelstora organisationer

Gåvoindex (FMI) ökar två steg i november och landar på 65. Det är framför allt medelstora organisationer som uppger att de ser ett ökat givande under november jämfört med vad de förväntat sig. Samtidigt sjunker prognosen för givandet om ett år något, främst på grund av en lägre tilltro till företagens framtida givande.

Gåvoindex ger en indikation om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag och baseras på ett genomsnitt av utvecklingen den senaste månaden och prognosen om ett år från Giva Sveriges medlemsorganisationer. Ett resultat över 50 innebär en generellt positiv syn på givandet.

-Indexet ökar under november för att många organisationer och framför allt de medelstora fick mer i gåvor och bidrag än förväntat, både från allmänhet och företag. De allra största organisationerna som samlar in mest pengar såg dock inte en lika stark utveckling, säger Mårten Palmefors, senior analytiker på Giva Sverige.

Delindexet FMI prognos som beskriver förväntan om utvecklingen av givandet från allmänhet och företag sjunker från 73 till 68. Organisationerna är alltså fortsatt mycket positiva till givandet om ett år, men indexet sjunker något på grund av att tilltron till företagens framtida givande är lägre. Årsprognosen som gjordes i början av 2023 i Giva Sveriges kvartalsrapport för gåvostatistik visade en stor förhoppning bland organisationerna om ökat givande från företagen under året. Det har dock inte infriats på grund av konjunkturläget och nu sjunker också förhoppningen om givandet från företagen under 2024.

-Förra året var ett rekordår för företagens stöd till ideella organisationer i Sverige, och det fanns stor tilltro bland många organisationer att kunna fortsätta rida på den vågen under 2023. Konjunkturläget har dock satt käppar i hjulet för den utvecklingen, och nu verkar vissa organisationer på grund av det börja sänka sina förväntningar på företagens bidrag och gåvor under 2024, menar Mårten Palmefors.

Till Gåvoindex november

Om Gåvoindex/Fundraising Managers Index (FMI)

  • Gåvoindex är en konjunkturmätare för givandet i Sverige som tas fram månadsvis av Giva Sverige. Indexet är en enkätbaserad ekonomisk indikator som är uppbyggd på samma sätt som Exportchefsindex. Det beskriver hur gåvogivandet från allmänheten och företag utvecklar sig historiskt över tid och förutser hur givandet kommer att utvecklas det närmaste året.
  • Gåvoindex bygger på enkätsvar från insamlingsansvariga och generalsekreterare hos Giva Sveriges medlemmar. De svarande ombeds att beskriva det faktiska utfallet under den senaste månaden utifrån om givandet har ökat, är oförändrat eller minskar jämfört med vad de förväntat sig, men också ta ställning till om de tror att utfallet i samma månad om ett år kommer att vara ökande, oförändrat eller lägre. Resultat över 50 innebär en positiv syn på gåvogivandet och ett resultat under 50 innebär en negativ syn.
  • Gåvoindex presenteras varje månad på Giva Sveriges webb.

Mer om Gåvoindex och hur det tas fram

För mer information, kontakta:
Charlotte Rydh, generalsekreterare: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93
Mårten Palmefors, senior analytiker: marten@givasverige.se, 08-677 30 97