Dubbelsmocka för ideella organisationer – både minskat givande och bidrag

Vi är just nu mitt i Black Week – starten på julhandeln då många svenskar troligtvis kommer lägga stora pengar på klappar, trots inflation, höga räntor och en kommande lågkonjunktur. Samtidigt så finns det stora hjälpbehov i de länder som drabbats betydligt värre av de krig och kriser. Och nu larmar flera ideella organisationer om att donationerna från allmänheten minskar, detta samtidigt som regeringen sagt att bistånd till behövande ska minska.

I en intervju i ”Plånboken” medverkade Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige för att prata om hur givandet påverkas av tuffare tider.

Vi ser att många organisationer känner en stor oro, framför allt för hur givandet ska utveckla sig under 2023. Många anser sig redan se tecken på minskat givande genom fler avhopp bland månadsgivare och en upplevd oro bland givare, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Allmänhetens givande utgör 70%, det är därmed en otrolig betydelsefull intäktskälla för den ideella sektorn och med den rådande inflationen och många svenskar har mindre pengar i plånboken är många organisationer oroliga. Samtidigt som oron bland organisationerna är stor visar dock statistiken ännu ingen faktisk nedgång i givandet. Giva Sveriges statistik för regelbundna gåvor och engångsgåvor för tredje kvartalet 2022 visar att svenskarnas månadsgivande än så länge håller sig kvar på höga nivåer och att enskilda gåvor ligger i nivå med samma kvartal förra året. rapporten här.

Samtidigt är det svårt att nu i förväg förutspå hur givandet och engagemanget kommer att utvecklas. Svenskar är väldigt generösa och givmilda, när vi ser kriser i omvärlden så vill vi hjälpa till. Därmed blir balansgången mellan sin egen ekonomi och det givandet kritiskt.

Den första tisdagen efter de dagar i november där vi uppmanas att konsumera infaller Giving Tuesday. Giving Tuesday startade som en motreaktion mot alla de dagar i november som handlar om shopping och konsumtion. Idag är det en global folkrörelse som sätter engagemang i centrum och uppmärksammar allt positivt som görs i samhället. ”Alla kan göra något” är budskapet som får hela världen att hänga ihop. Ge en gåva eller av din tid och uppmuntra andra att göra detsamma!

Vi tror att det i år är det extra viktigt att lägga fokuset på det breda givandet. Att ge behöver inte bara handla om att ge en gåva, man kan ge av sin tid eller ge blod. Fokus är omtanken och genom att ha en dag för detta kan vi hjälpas åt att mobilisera. Och vi vet att givandet ökar under denna dag, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Lyssna på hela intervjun här!