ECPAT Sverige vann årets pro bono-tävling  

Rekordmånga organisationer var med och tävlade om ett examensprojekt  av Berghs avgångsstudenter. ECPAT vann pitchen med ett projekt som handlar om att minska det psykiska lidandet för barn och unga vars nakenbilder och filmer har spridits på nätet utom deras kontroll.

– För oss är lanseringen som vi har bett studenterna om hjälp med en kommunikativ utmaning på flera sätt. ECPAT har traditionellt haft vuxna som målgrupp för vår kommunikation. Vi har lyckade kampanjer riktade till beslutsfattare och andra vuxna bakom oss, men att prata direkt med barn och unga är lite nytt för oss som organisation, säger Fredrika Fredmark, press- och kommunikationsansvarig på ECPAT (i bild).

ECPAT har fått finansiering från Arvsfonden för att 3-årigt projekt som syftar till att kunna minska det psykiska lidandet för barn och unga vars bilder och filmer spridits på nätet utom deras kontroll. På en plattform som lanseras efter sommaren kommer barn att kunna få rådgivning, information och praktisk hjälp med att ta ner kränkande bilder och filmer. Liknande projekt har gjorts internationellt, men aldrig tidigare i Sverige.

Studenternas examensprojekt är avslutningen på deras heltidsprogram på Berghs. Pro bono-tävlingen är en del i det samarbete som Giva Sverige har med Berghs, vilket också inkluderar bland annat utbildningen Certifierad Fundraiser. I år skickade 31 ideella organisationer in tävlingsbriefer, vilket är rekordmånga.

– Vi är otroligt glada för samarbetet med Berghs eftersom det ger våra medlemmar tillgång till den kompetens och kreativitet som kännetecknar deras studenter på ett sätt som inte varit möjligt annars. Detta är också en del i ett mer omfattande samarbete där Berghs och Giva Sverige tillsammans erbjuder utbildningen Certifierad Fundraiser som är mycket viktig för kompetensutveckling och professionalisering inom ideell sektor och särskilt insamling av gåvor. säger Carlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Studentgruppen på Berghs består av:
Olivia Rönnqvist – Produktionsledning
Isac Lissåker – Digital Design & Strategy
Freja Jonsson Blomberg – Growth Marketing
Emilia Silfverberg – AD
Josephine Bergh – Copy
Tova Andersson – Communication Design
Josefin Andersson – PR
John Sigfridsson – Strategisk Kommunikation