Fullt hus när Giva Sverige bjöd in till Kvalitetskodsdagen

Den 12 september samlades 75 deltagare från ett brett urval av medlemsorganisationerna på PwC i Stockholm för att delta i Giva Sveriges första Kvalitetskodsdag − en heldag om kvalitetssäkring för civilsamhällets organisationer. Inspirerande föreläsningar varvades med handfasta råd, samt möjligheten att samtala och utbyta erfarenheter med kollegor från främst idéburen sektor, likväl som hållbarhetsexperter från näringslivet.

Dagen inleddes av Charlotte Rydh, generalsekretare på Giva Sverige och Johan Sverker, senior rådgivare på PwC.
− Härligt att se en fullsatt lokal, sa Charlotte Rydh och fortsatte med att tacka PwC för ett 20 år långt samarbete, där man tillsammans utvecklat Kvalitetskoden. Charlotte betonade även att det främsta syftet med Kvalitetkodsdagen är att inspirera, och att följa Kvalitetskoden inte handlar om att skriva långa rapporter, utan om att få stöd till att utveckla sin verksamhet.

Johan Sverker fastslog att Kvalitetskoden gör det möjligt för organisationer i civilsamhället att förtjäna och behålla förtroende och att den kommer ha en stor betydelse för den framtida utvecklingen av hela civilsamhället.

Vikten av effektmätning
Camilla Backström, ordförande för Effektfullt och företagsrådgivare i hållbarhetsfrågor inom näringslivet, beskrev ett företagssverige där impact blivit ett modeord man sätter som etikett på lite vadsomhelst. I dagsläget kan man rent av tala om ”impact washing”.
− Att faktiskt mäta och följa upp sina insatser, visa på effekten, är det viktigaste för en verksamhet. Och att se detta som ett lärande. Man gör inte effektrapport för att kunna visa upp siffror, utan för att utveckla och förbättra sin verksamhet, betonade Camilla.

Nya hållbarhetsdirektiv för näringslivet ger idéburna organisationer en ny roll
Frida Olsson, hållbarhetsstrateg från PwC, lyfte fram möjligheterna för idéburna organisationer när EUs hållbarhetsregleringar för näringslivet införs, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Med CSDDD skapas ett EU-gemensamt ramverk som fast­ställer skyldigheten för företag att visa “tillbörlig aktsamhet” i sin verksamhet likväl som i hela värde­kedjan. Syftet med CSDDD är att motverka negativ påverkan på mänsk­liga rättig­heter, klimat och miljö.

− Ideell sektor har nu en jättemöjlighet att bli en del av företagens värdekedja, ta del av större kapital och tillsammans driva på för en hållbar utveckling. Kvalitetskodens ramverk och rapportering blir en form av ”due diligence”, en besiktning, vilket innebär trygghet för företagen ni samarbetar med, sa Frida.

Branschöverenskommelser ger styrka
Dagen fortsatte med ett panelsamtal om branschgemensamma överenskommelser. Först diskuterades förmedlingstjänster med Louise Hammarbäck, bolagsjurist och Sara Karlsson, enhetschef för företagsinsamling och givarservice från Barncancerfonden. Näst på tur var frågan om direkta och indirekta kostnader och på scenen stod Malin Söderström, COO hos Operation Smile, Pernilla Stolpe Rudolph, enhetschef verksamhetsstyrning Röda Korset samt Anna Ruddock, gruppchef award- och grants controlling, Rädda Barnen.

– Alla organisationer brottas med liknande utmaningar och här finns behov av vägledning, en branschstandard. Det ställs allt högre krav på oss, vad vi ska uppnå, rapportering och granskning, men utan ökade resurser, sa Malin Söderström.
Charlotte Rydh tillade att det alltid är en stor fördel när vi går samman och utformar gemensamma ord, exempelvis när vi utåt förklarar behovet av pengar till personal och lokaler – saker som bidragsgivare sällan vill bekosta.

Förmiddagen avslutades av Peter Brune, generalsekreterare War Child Sweden, som talade om behovet av rättighetsperspektivet vid gestaltningen av barn i insamlings- och informationssyfte.

Parallella seminarier med fokus på Kvalitetskoden i praktiken
Under eftermiddagen hölls ett flertal seminarier där exempelvis Anna Ernestam, SOS Barnbyar delade med sig av ett etiskt dilemma som uppstått då en stor gåvogivare krävt pengarna tillbaka, medan Peter Brune från War Child ledde en workshop utifrån vägledningen ”Rätta bilden av mig”.

Giva Sveriges referensgrupp för dataskyddsförordningen, som i dagsläget innefattar Louise Hammarbäck från Barncancerfonden och Axel Tandberg, jurist Privacy Works, höll ett välbesökt seminarium om hur vi kan arbeta med GDPR i praktiken genom att använda ett RoPA (record of processing activities)-system. Parallellt med detta delade Johan Sverker från PwC med sig av sina bästa tips för hur man utvärderar en styrelse.

Under dagens sista seminiarieblock talade Ewa Holmstedter från We Effect på temat riskhantering i en mindre organisation, medan Frida Olsson och Johan Sverker, PwC,  samtalade om hur vi kan bygga organisationers trovärdighet i en ny miljö.

Det välbesökta eventet avslutades med mingel och ett stort tack till alla som föreläst, diskuterat och ställt intresserade frågor. Vi på Giva Sverige ser redan fram emot nästa års Kvalitetkodsdag!